luni, 22 februarie 2016

Ce sunt Asigurarile?

Ce sunt Asigurarile? Despre Asigurari, piata asigurarilor din Romania! Companii, societati, brokeri, produse de asigurari, topuri, legislatie, comenzi asigurare online.

Asigurarile sunt abordate sub aspect: juridic, economic si financiar. I. Asigurarea pentru a putea fi operata, trebuie sa aiba forma juridica. Forma ei este contractul, care este ”legea partilor” si legea propriu-zisa, ele completandu-se reciproc.
Codul civil roman, prevede ca prin contractul de asigurare, intreprinderea de asigurare se obliga ca in schimbul unei prime sa ia asupra sa un risc.
Legea privind asigurarile in Romania nr.136/29.12.1995 zice: prin contractul de asigurare, asiguratul se obliga sa plateasca o prima asiguratorului, iar acesta se obliga ca, la producerea unui anume risc, sa plateasca asiguratului sau beneficiarului despagubirea sau suma asigurata, denumita in continuare indemnizatie, in limitele si la termenele convenite.
Caracteristicile contractului de asigurare: 1.este un contract consensual, se incheie valabil prin simplul consimtamant al partilor.
Legea prevede in mod expres forma scris a contractului de asigurare, pentru a proteja interesele asiguratilor si tertilor. 2.este un contract sinalagmatic, partile contractante isi asuma obligatii reciproce. Adica contractul de asigurare isi produce efectele numai daca asiguratul respecta toate obligatiile asumate in contract fata de asigurator. 3.este un contract aleatoriu, pentru ca obligatiile asumate in contractul de asigurare depind de un eveniment viitor si incert, pentru fiecare dintre parti, poate fi o sansa de castig sau un risc de pierdere. 4.este un contract cu titlu oneros, fiecare parte contractanta urmareste sa obtina un folos in schimbul obligatiei asumate. 5.este un contract succesiv, se esaloneaza in timp. Asiguratorul se obliga sa acopere un risc pe o perioada de timp, in acest mod este posibila si esalonarea platii, evidentiindu-se astfel caracterul succesiv al realizarii contractului. 6.este un contract de adeziune, adica asiguratul adera la contractul redactat de asigurator. 7.este un contract de buna credinta, executarea lui se face cu buna credinta de catre parti. Asigurarile pot fi: ex contractu sau ex lege. Asigurarea ex contractu are la baza principiul facultativitatii/voluntariatul si se incheie din proprie initiativa de persoanele interesate. Asigurarea ex lege are la baza principiul obligativitatii, persoanele sunt obligate de lege sa-si asigure bunurile care fac obiectul asigurarii obligatorii(ex: asigurarea obligatorie auto). Asigurarea obligatorie, fiind generala, este mai ieftina pentru asigurati, decat asigurarea contractuala, care este selectiva. II. Asigurarea sub aspect economic se realizeaza prin fondul de asigurare, cu metode adecvate. Trasaturile caracteristice ale asigurarii: •forma baneasca; •fondul de asigurare se formeaza descentralizat, in baza sumelor de bani achitate de asigurat; •asigurarea se constituie pentru acoperirea pagubelor produse de evenimentele viitoare si nesigure; •existenta pericolelor, a riscului. Fondul de asigurare este folosit pentru: •acoperirea pagubelor provocate de evenimentele asigurate; •finantarea de actiuni pentru prevenirea pagubelor; •formare de fonduri de rezerva la dispozitia organizatiilor de asigurare. Apar anumite relatii economice intre participantii la asigurare: banii in forma primelor de asigurare, pornesc de la persoanele asigurate catre organizatia de asigurare. Apoi banii sub forma de despagubiri, pleaca de la fondul de asigurare la persoanele pagubite si care au calitate de asigurat. Astfel asigurarea exprima relatii de distribuire si redistribuire a valorii adaugate brute. Asigurarile au urmatoarele functii: •functia de repartitie, este functia principala si se manifesta in procesul de formare a fondului de asigurare, iar apoi in procesul de repartizare a fondului catre destinatiile sale; •functia de control, urmareste modul in care sunt incasate primele de asigurare, cum se fac platile pentru indemnizatiile de asigurare, cheltuieli pentru prevenirea riscurilor, cheltuieli administrative etc. O categorie aparte o formeaza asigurarile sociale. Fondurile de asigurari sociale se constiuie de Ministerul Muncii si Protectiei Sociale si unele organizatii obstesti. Fondul asigurarilor sociale de stat se formeaza din contributiile agentilor economici, a institutiilor publice si a persoanelor fizice are folosesc munca salariata. Daca acest fond nu este suficient, el poate fi suplimentat din subventii acordate de la bugetul de stat. In Romania fondul asigurarilor sociale de stat este folosit pentru plata pensiilor, indemnizatiilor, ajutoarelor, biletelor pentru odihna si tratamnet, retelor compensate etc. Pe langa fondul asigurarilor sociale de stat, se mai constituie fondul pentru pensia suplimentara din contributiile salariatilor si fondul pentru ajutorul de somaj din contributiile agentilor economici, a institutiilor publice si a salariatilor. In cadrul asigurarilor sociale intra salariatii, pensionarii si alte categorii sociale(meseriasii, agricultorii, liberii profesionisti etc.). III. Asigurarea sub aspect financiar se realizeaza prin tratarea asigurarilor ca: o ramura prestatoare de servicii, un intermediar finaciar si un activ financiar. Asigurarea poate fi considerata ca ramura prestatoare de servicii la o categorie distincta de beneficiari: asiguratii, atunci cand asigurarea ofera ”siguranta” persoanelor asigurate, iar aceast ”siguranta” este un bun necorporal. Intre momentul incasarii primelor si platii sumelor asigurate, de regula trec multi ani, iar in acest interval de timp societatea de asigurare dispune de banii incasati cu titlu de prime in modul cel mai avantajos. Deci asigurarea nu are numai un rol de prestator de servicii, ci si unul de intermediar financiar intre persoanele fizice asigurate care platesc esalonat si persoanele fizice si juridice care au nevoie de bani. Astfel societatile de asigurare vin pe piata finaciara cu o oferta de capital de imprumut pentru banci comerciale(depuneri pe diferite termene), societati comerciale de productie, autoritati publice centrale si locale, propietari de bunuri imobiliare destinate vanzarii etc. Plasarea banilor pe piata capitalurilor de imprumutse face in conditii de dobanda, cursuri de schimb valutar etc., care se modifica de la o perioada la alta in functie de preturi, rata inflatiei, somaj etc.; deci si piata financiara suporta anumite riscuri. In spatele societatilor de asigurare stau persoane fizice, care au incheiat asigurari de viata cu dublu scop: pentru a se proteja impotriva evenimentelor viitoare, dar si pentru a beneficia de economiile incredintate societatilor de asigurare, astfel asigurarile sunt adevarate active financiare. Diferenta intre marimea sumei cumulate si suma reala la data incasarii, arata ca asigurarea este un activ finaciar. Intr-o economie dinamica, plina de incertitudini, care poate afecta avutia persoanelor, contractul de asigurare apare ca o creanta conditionata, emisa de asigurator si achizitionata de asigurat.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu